Risico-analyse voor MKB-bedrijven

Ondernemen is verantwoord risico’s nemen. Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met allerlei interne- en externe factoren die uw bedrijfsresultaat negatief of positief beïnvloeden. Door middel vaneen risico-analyse kunt u bekijken hoe u de risico’s kan verminderen of vermijden.

risk analysis

Herken tijdig uw risico’s

Het is belangrijk dat u als ondernemer bewust bent van alle invloeden van binnen- en buitenaf. U kunt te maken krijgen met strategische, operationele, financiële en traditionele (schade) risico’s. Stel u heeft een nieuw product laten ontwikkelen. Dit product is een waarborg voor de toekomst, maar bent u zich bewust van alle risico’s die u loopt? Wanneer u dit tijdig signaleert, kunt u tijdig allerlei risico’s verkleinen. U kunt zich voorstellen dat verschillende externe factoren, zowel financieel als operationeel, uw bedrijf negatief kunnen beïnvloeden. Het is aan u om de risico’s vroegtijdig vast te stellen, want ‘better safe than sorry’.  Risico-analyses zijn noodzakelijk om de relevante risico’s te herkennen om deze daarna zo effectief mogelijk te kunnen beperken. Na een risico-analyse moeten adequate maatregelen getroffen worden om deze risico’s te verkleinen. Dit is geen eenmalig proces, maar een dynamisch proces, zodat u tegen zo laag mogelijke kosten uw risico’s effectief beheerst.

Manage uw risico’s

Een risico-analyse is essentieel voor goed risico management. Risico management geeft inzicht en helpt op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en uiteindelijk effectief te beheersen. Zo kunt u beter anticiperen en uiteindelijk gerichtere keuzes maken. Wanneer u uw risico management goed op orde heeft, heeft dit vele voordelen, zoals:

  • de risico’s zijn goed te overzien en te beoordelen
  • tegen minimale kosten wordt potentiële schade voor de onderneming beperkt
  • tijdig bijsturen door tijdig signaleren van potentiële problemen
  • delegeren van verantwoordelijkheden naar de juiste personen binnen uw organisatie.
  • meer rust op management niveau waardoor betere strategische en operationele besluiten worden genomen.

Risico management verdient een vaste plek in uw organisatie in alle lagen van uw onderneming . Het is een dynamisch en continue proces.

Een expert van BincQ

Een expert op het gebied van risico-analyse toelaten binnen uw organisatie en team kan uw risico management naar een hoger plan trekken. Hierdoor kunt u blijven ondernemen. Neem vrijblijvend contact op met ons om te zien wat wij voor u kunnen doen.